Zaproszenie

Z wielką przyjemnością mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w X spotkaniu francusko polskim „Diagnostyka i leczenie zmian na szyjce macicy – aspekt praktyczny.”
Spotkanie odbędzie się w Polsce, w Krakowie w dniach 20-21 września 2019 roku.
Ogromne zainteresowanie poprzednimi spotkaniami, które ocenili Państwo jako wartościowe merytorycznie i dydaktycznie, skłoniło nas do zaproszenia najbardziej znanych specjalistów w dziedzinie kolposkopii i chorób szyjki macicy z Francji i z Polski.
Zaproszenie do udziału w spotkaniu przyjęli znakomici goście z Francji, między innymi: Prof. Jean Gondry (szef uniwersyteckiego oddziału ginekologii i położnictwa w Amiens, przewodniczący Francuskiego Towarzystwa Kolposkopii i Patofizjologii Szyjki Macicy), Prof. Jean-Jacques Baldauf (szef uniwersyteckiego oddziału ginekologii i położnictwa w Strasburgu, odpowiedzialny za wprowadzenie we Francji zorganizowanej diagnostyki badań cytologicznych).

„Diagnostyka i leczenie zmian na szyjce macicy – aspekt praktyczny” to spotkanie adresowane również do Koleżanek i Kolegów którzy nie zajmują się kolposkopią ale na co dzień mają do czynienia z patologią szyjki macicy i podejmują decyzje diagnostyczne i terapeutyczne.

Wierzymy że spotkanie lekarzy z Polski i z Francji pozwoli na wymianę doświadczeń i dyskusję oraz wzbogaci Państwa o nowe umiejętności, przydatne w codziennej praktyce.

Robert Jach
Andrzej Pawlak

Je suis honoré de vous inviter au 10ème Symposium franco-polonais
Ce est un symposium sur le theme :
Nouveautés pratique clinique du patrologue cervicale

Aura lieu
Le 20 et 21 septembre 2019 à partir de 10h
À Cracovie en Pologne

Ce congrès sera animé par Profs Jean GONDRY et Jean Jacques BALDAUF
Et également par des collègues Polonais
Sesia français avec la traduction simultané est prévu pour le 20/09/2019 a 10-13h et 14-17h.

Prix d'inscription 50 Euro

Ce symposium est encadre par le programme officiel de DPC établi par UNION-FMC.

Dr Andre Pawlak